Tôn chỉ của Piano Kawai – Tương lai của những cây Piano

Một số công ty theo xu hướng. Những người khác tạo ra chúng.
Một số công ty sợ sự thay đổi. Những người khác nắm lấy nó.
Một số công ty đang sống trong quá khứ. Những người khác trở thành tương lai.

Piano Của Tương Lai

Tinh thần trí tưởng tượng của Koichi Kawai, người sáng lập của Kawai, đã đặt một nền tảng đầy tham vọng cho tất cả  thế hệ sau, và là lý do chính tại sao tên Kawai đã được đồng nghĩa với sự đổi mới từ năm 1927. Luôn luôn tìm kiếm các vật liệu mới và công nghệ có thể cải thiện các giai điệu, cảm ứng, ổn định hay độ bền của một cây đàn piano, Kawai đã đi tiên phong trong nhiều cải tiến hấp dẫn và có lợi nhất của ngành dương cầm, bao gồm đường ray hành động nhôm, fallboards chậm đóng, bàn kết thúc âm nhạc khó và việc sử dụng mang tính cách mạng của vật liệu composite ABS và sợi carbon trong bộ phím đàn piano.

đàn piano kawai

Niềm đam mê của công ty cho sự đổi mới cũng mở rộng đến điện tử, nơi Kawai tạo đàn piano kỹ thuật số – Digital Piano đầu tiên của ngành công nghiệp với các phím bằng gỗ thật, các mẫu thiết kế động cơ đầu tiên, các chuyển động tự nhiên và chuyển động bộ âm thanh, các máy ghi CD tích hợp vào đàn piano kỹ thuật số đầu tiên với giá cả phải chăng, tạo ra soundboards như gỗ thật.

Trong nó nỗ lực không ngừng để nâng cao nghệ thuật sự khéo léo thủ công trong từng sản phẩm, Kawai tiếp tục thực hiện ơn gọi hướng đến những cây đàn của Tương Lai.

The Future of the Piano

The imaginative spirit of Koichi Kawai, our founder, laid an ambitious foundation for all who would follow, and is the primary reason why the name Kawai has been synonymous with innovation since 1927. Always searching for new materials and technologies that can improve the tone, touch, stability or durability of a piano, Kawai has pioneered many of the piano industry’s most compelling and beneficial innovations, including aluminium action rails, slow-close fallboards, hard finish music desks and the revolutionary use of ABS composites and carbon fibre in piano actions.

The company’s passion for innovation also extends to electronics where Kawai created the industry’s first digital pianos with real wooden keys, the first action designs that re-create the natural movement and motion of an acoustic piano action, the first built-in CD recorders and the first affordable digital pianos with real wooden soundboards.

In its never-ending quest to elevate the art of instrumental craftsmanship, Kawai continues to fulfil its calling as the future of the piano.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *