Kích thước của đàn piano cơ Kawai

Với mức giá vừa phải, âm thanh luôn đạt phong độ đỉnh cao, bền bỉ với thời gian, những cây piano cơ Kawai là sự lựa chọn cho cho nhiều phòng trà ca nhạc, trường học trên thế giới.

Kawai được thành lập trước năm 1990, kể từ đó, Kawai Pinano trở nên nổi tiếng với với những chế tác thủ công tỉ mỉ. Kết hợp cả sự sáng tạo, công nghệ, và lẫn yếu tố cảm xúc trong từng sản phẩm của mình, Kawai luôn biến những chiếc chiếc dương của mình trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những nghệ sĩ piano.

Chúng tôi sẽ dần tổng hợp và review các dòng đàn, kích thước đàn piano cơ Kawai và các bộ phận của nó.

Piano cơ Kawai hiện nay nổi bật gồm có:

Piano Kawai GL10, độ rộng 153cm

Kawai GL10, độ rộng 153cm


Dimensions – kích thước


Piano cơ Kawai GL30, 166cm


Dimensions kích thước


Piano cơ Kawai GL50, 188cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GL50, 188cm


Piano cơ Kawai GX-1, 166cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai GX-1, 166cm


Piano cơ Kawai GX-2, 180cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai GX-2, 180cm


Piano cơ Kawai GX-3, 188cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai GX-3, 188cm


Piano cơ Kawai GX-5, 197cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai GX-5, 197cm


Piano cơ Kawai GX-6, 214cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai GX-6, 214cm


Piano cơ Kawai GX-7, 229cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai GX-7, 229cm


Piano cơ Kawai EX, 276cm


Dimensions Kích thước Piano cơ Kawai EX, 276cm


Piano Kawai GL30, độ rộng 166cm

Piano Kawai GL50, độ rộng 188cm

Piano Kawai GX-1, độ rộng 166cm

Piano Kawai GX-2, độ rộng 180cm

Piano Kawai GX-3, độ rộng 188cm

Piano Kawai GX-5, độ rộng 200cm

Piano Kawai GX-6, độ rộng 214cm

Piano Kawai GX-7, độ rộng 229cm

Piano Kawai EX, độ rộng 276cm

Piano cơ Kawai GL10, 153cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GL10, 153cm


Piano cơ Kawai GL30, 166cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GL30, 166cm


Piano cơ Kawai GL50, 188cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GL50, 188cm


Piano cơ Kawai GX-1, 166cm


Dimensions kích thướcPiano cơ Kawai GX-1, 166cm


Piano cơ Kawai GX-2, 180cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GX-2, 180cm


Piano cơ Kawai GX-3, 188cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GX-3, 188cm


Piano cơ Kawai GX-5, 197cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GX-5, 197cm


Piano cơ Kawai GX-6, 214cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GX-6, 214cm


Piano cơ Kawai GX-7, 229cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GX-7, 229cm


Piano cơ Kawai EX, 276cm


Dimensions kích thước Piano cơ Kawai GX-7, 229cm


Giá của một số dòng piano cơ Kawai trên Việt Thương:

Kawai SK-EX

Kawai SK-EX

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
4,002,400,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GM-10K M/PEP

Đàn Piano Kawai GM-10K M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
236,800,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GM 12G MPEP

Đàn Piano Kawai GM 12G MPEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
281,100,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GM 12G SN/WH

Đàn Piano Kawai GM 12G SN/WH

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
312,000,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GE-30G SN/WH

Đàn Piano Kawai GE-30G SN/WH

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
333,000,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX1 M/PEP

Đàn Piano Kawai GX1 M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
392,000,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX1 Walnut

Đàn Piano Kawai GX1 Walnut

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
392,000,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GE-30G WBWP

Đàn Piano Kawai GE-30G WBWP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
408,000,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GE-30G WBWS

Đàn Piano Kawai GE-30G WBWS

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
408,000,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GE-30G M/PEP

Đàn Piano Kawai GE-30G M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
431,900,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX3 M/PEP

Đàn Piano Kawai GX3 M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
439,300,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX2 M/PEP

Đàn Piano Kawai GX2 M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
447,600,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX5 M/PEP

Đàn Piano Kawai GX5 M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
530,600,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX6 M/PEP

Đàn Piano Kawai GX6 M/PEP

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
564,600,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai GX7 M/PEP (Piano lớn)

Đàn Piano Kawai GX7 M/PEP (Piano lớn)

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
653,600,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Shigeru Kawai SK-2

Đàn Piano Shigeru Kawai SK-2

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
868,900,000 VNĐ
So sánh
Shigeru Kawai SK3L Conservatory Grand Piano

Shigeru Kawai SK3L Conservatory Grand Piano

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
952,900,000 VNĐ
So sánh
Đàn Piano Kawai EX Concer Grand

Đàn Piano Kawai EX Concer Grand

Đàn Piano Kawai – Grand Piano
Call