Cho con học piano sớm sẽ có lợi cho sự phát...

Có một thời gian, nhiều bậc cha mẹ muốn con mình trở thành thần đồng nên ép con đi học nhạc từ rất sớm....