Về Shigeru Kawai – Người làm nên thành tựu của SK...

Sau khi chiến tranh kết thúc, Shigeru giải ngũ và trở về quê nhà, và gia nhập vào ngôi nhà Kawai. Đầu tiên, ông chỉ...
đàn piano kawai

Tôn chỉ của Piano Kawai – Tương lai của những cây...

Một số công ty theo xu hướng. Những người khác tạo ra chúng. Một số công ty sợ sự thay đổi. Những người khác nắm...